2. Uluslararası Rumeli Sempozyumu

Kırklareli Üniversitesi tarafından 12 – 13 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek 2. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, iki ayrı mekanda yedi salonda toplam dört oturumda gerçekleştirilecek. 12 Nisan Cuma günü ilk üç oturumun Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde dört salonda yapılacağı 2. Uluslararası Rumeli Sempozyumunun dördüncü oturumu 13 Nisan Cumartesi günü Rektörlük Kültür Merkezindeki üç ayrı salonda yapılacak.

Sempozyum Konuşmacıları:

 • 12 Nisan 2019 Cuma (1. Gün)
  • Doç. Dr. Yakup YILMAZ
  • Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
  • Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
  • Prof. Dr. Musa DUMAN
  • Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
  • Prof. Dr. Gülsel SEV
  • Dr. Beytullah BEKAR
  • Dr. Ensar ALEMDAR
  • Doç. Dr. Meryem SALIM AHMED
  • Fatma ÖZKAN KURT
  • Doç. Dr. Ahmet Naim ÇİÇEKLER
  • Güneş Muhip ÖZYURT
  • Dr. Hanife ÖZER
  • İsmail TURAN
  • Doç. Dr. Ahmet KOÇAK
  • Dr. Özlem GÜNEŞ
  • Dr. Ebubekir S. ŞAHİN
  • Dr. Yeliz YASAK PERAN
  • Doç. Dr. Fatih BAŞPINAR
  • Nagihan DİREK
  • Dr. Harun BEKİR
  • Tacettin TURGAY
  • Dr. Halil İbrahim İSKENDER
  • Dr. Birol BULUT
  • Ferhan AKGÜN ÜNSAL
  • Kubilay ÜNSAL
  • E. Serpil KOYUNCU
  • Mehmet TUNCER
  • Dr. Nevrie CHUFADAR
  • Ayşe YEŞİL
  • Nurseda ÖĞRETEN
  • Mehmet TUNCER
  • Faruk GÜN
  • Prof. Dr. Mustafa BALCI
  • Dr. İlker TOSUN
  • Dr. Metin BALPINAR
  • Zehra ŞAFAK
  • Mertcan BİLGİNSOY
  • Doç. Dr. Meryem SALIM AHMED
  • Doç. Dr. Ahmet Naim ÇİÇEKLER
  • Dr. Embie KIAZIMOVA
  • Dr. Yasin YAYLA
  • Dr. Oğuz SAMUK
  • Melike S. ÖZEVREN
  • Doç. Dr. Meqsud SELİM
  • Dr. Emine GÜLER
  • Dr. Yasin BEYAZ
  • Dr. Merve AYDOĞDU ÇELİK
  • Dr. Ahmed Farman Saeed AL-CHALABY
  • Dr. Ali KURT
 • 13 Nisan 2019 Cumartesi (2. Gün)
  • Doç. Dr. Yakup YILMAZ
  • Ceylan AKSOY
  • Neslihan CARUS
  • Ceylan DOĞAN
  • Dr. Mücahit AKKUŞ
  • Dr. Niyazi ADIGÜZEL
  • Büşra KAPLAN
  • Mahmut KÜÇÜKAY
  • Dr. Erdoğan TAŞTAN
  • Dr. Osman KUFACI
  • Dr. Ali KURT
  • Özge ÖZTÜRK
  • Serhat HAMİŞOĞLU
  • Dr. Necla DAĞ
  • Sezen CANATAN
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım

Sempozyum Konuları:

12 Nisan 2019 Cuma (1. Gün) – Fen Edebiyat Fakültesi

 • 1. Oturum
  • Salon 1
   • Atasözlerinde Sayılar Bağlamında Eşdizimsel İlişkiler
   • Transkripsiyon Metinlerinde Türk Atasözleri
   • Türkçe Atasözü ve Deyim Hazinesine Atalar Sözü Mecmuası’ndan Katkılar
   • Türkçe ve Bulgarcada “Erbap” Sözcüğünün Anlam ve Kullanımı Üzerine
   • “Ben Bilirimcilik” Sözcüğü Üzerine Düşünceler
  • Salon 2
   • Celâl-i Âl-i Ahmed’in Şovher-i Âmrikâyi Adlı Hikâyesinde “Amerikalı” İmajı
   • Taşrada Yarım Kalmış Bir Aydın: Doktor Sabri
   • Recep Seyhan’ın Hikâyelerinde Nesne-Birey İlişkileri
   • Dar Mekânda Geniş Zamanlar: Sabahattin Ali’nin Anlatılarında (Öykülerinde) Mahpushane İzleri
  • Salon 3
   • Muhyî-i Gülşenî’nin Kafiye Risâlesi: Bünyâd-ı Şi’r-i Ârif
   • Kırklareli’nde Yaşamış Bir Divan Şairi: Sevdâyî
   • Hasan Hâlid el-Mevlevi ve Istılâhât-ı Meşâyıh Adlı Sözlüğü
   • Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk Mesnevisi’nde Bezm
 • 2. Oturum
  • Salon 1
   • Gotse Delçev (Nevrokop) Türk Ağızlarında Ünlü Uyumlarına Aykırı Gelen Tipolojik Durumlar
   • Dilbilimsel Bakışla Türkçenin Zaman ve Görünüm Yapıları
   • Türkçenin Kısa Hikâyesi
   • Türkçede Üçüncü Çoğul Şahıs İyelik Eki
   • Türkçede Açık ve Örtük Zamir Ayrımı
  • Salon 2
   • Edebiyat-ı Cedide Sularında Edirneli Bir Edib: Abbas Hâverî
   • Halikarnas Balıkçısı’nın Eserlerine Yansıyan Yönleriyle İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları
   • Refik Halit Karay’ın Romanlarında Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasetine Yönelik Eleştiriler
  • Salon 3
   • Kırklareli İli Kofçaz İlçesinde Dinî Şahsiyetler Etrafında Teşekkül Eden İnanç, Uygulama ve Anlatılar
   • Köroğlu Destanı’nda Atın Mitolojik Göstergeleri
   • Hüsn ü Aşk’ta Anlam Çeşitliliği Yönünden Kuşlar
   • Âşıklık Geleneğinin Değişen Üretim ve İcra Ortamlarına Mukayeseli Bir Bakış
  • Salon 4
   • Tuva Türkçesinde De-, Kın-, Kıl- ve Kılın- Yardımcı Fiilleri
   • Türkçe İşaret Sözcüklerinin Dış Gönderimsel Kullanımlarında Söylem Kavramının Yeri
   • Kırklareli İl Merkezi Örnekleminde Z Kuşağı Gençlerin Sosyal Medyada Yeni Kelimelerin (Neolojizm) Kullanım Alışkanlıklarına Nicel Bir Yaklaşım
 • 3. Oturum
  • Salon 1
   • Kavram Sözlüklerinin Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri: Bir Batılı Tarafından Hazırlanan İlk Kavramsal Türkçe Sözlük
   • Bulgarca-Türkçe Lügat-i Şehab Sözlüğüne Dair
   • Sözlüklerin Türkçe Kaynak Metin Olarak Kelime Hazinesine Katkısı
   • Yalancı Eşdeğerlik ve False Friends Terimlerinin Türkçe ve Rusçadaki Örnekleri Üzerine Bazı Tespitler
  • Salon 2
   • Kutadgu Bilig’de “İyi Olan Yukarıda Kötü Olan Aşağıda” Metaforu Üzerine
   • Şincan’daki Son Dönem Çağatayca ile Yazılmış Eserler ve İlgili Çalışmalar
   • Oğuz Türkçesinin Yazı Dili Olarak Kuruluşunda Bazı Eklerin Tebarüz Edişi
   • Tarihî Kıpçak Türkçesinde İsteme Kipliği
  • Salon 3
   • Türk Edebiyatının Arap Dünyasına Tanıtımında Aynü’ş-Şems Üniversitesi’nin Katkıları
   • Tanzimat’tan Bir Kadın Profili: Fatma Aliye Hanım’ın Refet Öğretmeni
   • Ma’ruf er-Rusafî’nin Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Yazdığı Şiire Bir Bakış
   • M. Niyazi Akıncıoğlu’nun Şiirlerinde Geleneğin İzleri

13 Nisan 2019 Cumartesi (2. Gün) – Rektörlük Kültür Merkezi

 • 4. Oturum
  • Salon 1
   • Besse’nin Grammaire Turque’ü ve Eserindeki İdyotizmler
   • Artin Hindoglu’nun Dictionnaire Abrégé Français-Turc Adlı Sözlüğü
   • Nassif Mallouf ve Üç Dilli Rehber Kitabı: Rehber-i Elsine-yi Selâse: Fransevî ve İngilizî ve Türkî
   • Çorum Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesindeki Tıp Metinleri Üzerine Değerlendirmeler
  • Salon 2
   • 17. Yüzyılda Felek Tasavvuru: Şeyhülislam Yahya Örneği
   • Avnî Divanında Dert Kavramı: Fatih’in Derdi Ne?
   • Nedim’in Şiirlerinde Vâsûht Tarzı Aşkın İzleri
   • Nef’i Divanında “Perişan” Kavramının Kullanımı
  • Salon 3
   • Osmanlı Basınında İlk Örnekler, Basın Dili ve Toplumsal Gelişime Katkısı
   • Romana Giden Yolda Ferdâne Hanım Hikâyesi
   • Refik Halit Karay’ın İdeal İnsan Örnekleri: Kadın Kahramanlar
   • Namık Kemal’in Tiyatro Eserlerine Dair Bir Değerlendirme

Sempozyum resmî sayfası

Yeni yazılardan haberdar olmak için kaydolun:

Diğer 20 aboneye katılın

Sempozyum Programı

2-uluslararasi-rumeli-sempozyumu

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.